Mijn werkwijze

Ik werk met uiteenlopende methoden en instrumenten, uit diverse stromingen:

Dromen: Dromen blijken belangrijke -vaak gecomprimeerde en verhulde- boodschappen. Cliënten die nooit zich dromen herinneren (iedereen droomt) krijgen vaak spontaan de meest rijke dromen ooit, die in verschillende sessies een belangrijke rol spelen, en soms de sleutel in zich dragen voor de oplossing van een probleem of vraagstuk. Ik heb met name affiniteit met Carl Gustav Jung. 

 

Rollenspel: waarin ik wisselende rollen speel: partner, leidinggevende, familieleden, et cetera, en rollen worden gewisseld. Rollenspelen biedt een perfecte en speelse (niet bang zijn! Is altijd leuk en verfrissend!) manier om inzicht te krijgen in gedragspatronen, en nieuwe gedragingen veilig -zonder gevolgen- uit te proberen.

 

Transactionele Analyse (TA), Voice Dialogue: geven inzicht in rollen, verhoudingen tussen ouders en kinderen, tussen volwassenen onderling. Vanuit dit inzicht en het experimenteren met andere reacties, gedrag, denkpatronen, komt een verandering in de relaties waar wij graag aan willen werken.

Hierbij breng ik tevens in kaart welke invloeden, boodschappen, rolmodellen, in uw leven uw persoon mede gevormd hebben. Zowel positieve als negatieve 'stemmen', die -wanneer ik er naar vraag- vrij snel op de voorgrond treden. Bijvoorbeeld: 'ik heb een laag zelfbeeld, want ik doe het nooit goed genoeg.'. Vraag: herinner je je wie als eerste in je leven zoiets zei? Je doet niet genoeg je best?' Altijd weet de persoon vrij snel om wie het gaat! 

Vanuit nieuwe inzichten en acceptatie van wat er is, ontstaat innerlijke ruimte, vrijheid en rust, die in de buitenwereld zich vertaalt in veranderingen, verschuivingen in de relatie met anderen: de focus ligt niet meer in wat de andere in onze ogen verkeerd doet, ons aandoet, maar in de eigen vrijheid en kracht. Vanuit onze eigen basis benaderen wij de andere meer objectief, open, en zo verandert de relatie!

In mijn werk als psycholoog help ik mensen om verbinding te maken met hun levensdoel, het evenwicht tussen het innerlijke leven en de sociale relaties, zowel privé als op het werk, te herstellen. Ik geef na elke sessie huiswerkopdrachten mee, zoals het bijhouden van een dagboek (zeer heilzaam), het zoeken naar informatie, het observeren van gedrag, et cetera. Ik ondersteun bij het maken van keuzes. Door mensen te helpen zaken in perspectief te zien en te plaatsen, volgt vanuit het inzicht de wil om een beslissing te nemen, waarna u concrete stappen neemt.