Nederlandstalige publicaties

Kleurrijke Vergrijzing: portretten en verhalen van ouderen in Nederland (2010)

Deze publicatie geeft in 20 portretten een kijkje in de leefwereld van ouderen. In hun levensgeschiedenis, hun kijk op Nederland, hun gevoelens en dromen. Het is een rijkgeschakeerd, kleurrijk palet geworden. FORUM hoopt met dit boek en de bijbehorende tentoonstelling, bij te dragen aan een beter inzicht in het leven en roerselen van ouderen in onze samenleving. En uiteindelijk tot de ontwikkeling van beleid dat beter dan nu aansluit bij hun leefwereld, wensen en behoeften.

Deze publicatie is mogelijk gemaakt door het ministerie van Wonen, Wijken en Integratie

Fotografie: Colijn van Noort
 
 
 
Monitor Zorg, Welzijn en Wonen allochtone ouderen in Noord-Holland (2001) (download)

Deze publicatie betreft een o­nderzoek o­nder 392 allochtone ouderen in Noord-Holland. Het o­nderzoek is gericht op de wensen en behoeften rond zorg, welzijn, wonen en het gebruik van voorzieningen van allochtone ouderen. Dit o­nderzoek is in PDF-formaat te downloaden. Klik op de link om het o­nderzoek te lezen:

 

Was Ben Hur een Jungiaan?

Artikel over de film Ben Hur van regisseur William Wyler, en het proces van ndividuatie van Carl Gustav Jung. In: Prana nummer 103, themanummer 'Het individu'.

 

De troef in La Strada

Artikel over de film La Strada van Federico Fellini aan de hand van de concepten van anima en animus van Carl Gustav Jung. In: Prana nummer 108, themanummer: Man en vrouw - anima en animus. 

 

De duivels der onrede

Artikel over de verschillen in gebruik van dromen in cinema door twee bekende regisseurs, in twee bekende films, te weten: Alfred Hitchcock in Spellbound (1945) en Roman Polanski in Rosemary's Baby (1968) worden met elkaar vergeleken. In: Prana nummer 123, themanummer: Therapie en innerlijke groei. 

 

Tussen beleid en sociale uitsluiting: oudere Spanjaarden in Nederland (2000)

In: Sociale Uitsluiting van Spaanse ouderen in Europa (red. U. Martinez Veiga)

Onderzoek onder Spaanse ouderen in Nederland in het kader van een Europees onderzoek naar in- en uitsluitingsmechanismen van ouderen in Europa. Een samenwerking van zes landelijke federaties van Spaanse verenigingen (Groot Brittannië, Duitsland, Nederland, Belgie, Luxemburg en Frankrijk), het archief over de Spaanse migratie in de wereld: Fundacion Primero de Mayo te Madrid, en de Universiteit Complutense van Madrid, onder leiding van proferssor M. Veiga Ubaldo.

 

 

Stille wateren hebben diepere gronden: onderzoek naar discriminatie op de werkvloer (1998)

Onderzoek in opdracht van het Anti-discriminatiebureau Noord-Holland Noord te Alkmaar onder aanmelders van discriminatie, met gebruik van de analysemethode Homals. Inzicht wordt verkregen in de verschillende vormen van discriminatie, incidentele versus structurele, bewuste versus onbewuste discriminatie. Langs deze twee dimensies blijken drie groepen naar voren te komen: een groep klagers die incidenteel, veelal eenmalig door een collega worden gediscrimineerd; een tweede groep die vaker worden gediscrimineerd, door zowel collega's als chefs, en een derde groep die bewust en structureel worden gediscrimineerd, waarbij de directeur ook een belangrijke rol speelt. Een relatie met ziekteverzuim komt duidelijk naar voren: alle respondenten in de derde groep hebben psycho-somatische klachten, zijn langdurig ziek.

 

Identiteit en oriëntatie van Spaanse jongeren in Nederland (1988)

Onderzoek en tevens afstudeerscriptie onder twintig Spaanse jongeren in de IJmond aan de hand van interviews en een Homals-analyse. Uit het onderzoek komen drie groepen naar voren. Een groep die goed geïntegreerd is in de samenleving en in Nederland wil blijven; een groep die in zowel de Nederlandse samenleving als in de Spaanse gemeenschap participeert en nog geen duidelijke keuze heeft gemaakt, en een derde groep van jongeren die eigenlijk terug willen naar Spanje, en zich niet thuis voelen in Nederland.

Tussen Beleid En Sociale Uitsluiting FMF Psycholoog
PDF – 145,9 KB 305 downloads
RMO Advies Tussen Afkomst En Toekomst Reactie FMF DEF Pdf
PDF – 220,3 KB 319 downloads